1

مقام معظم رهبری (مدظله): ورزش، اطمینان و اعتماد نفس در انسان ایجاد می‏کند.
یادداشت

شعار تیم ملی تیراندازی با کمان در بازی های آسیایی اینچوان

تحلیلی بر ورزش تیراندازی با کمان

فیلم
مقالات

  • اخبار
  • اخبار وزارت ورزش
  • اخبار استانها
  • اخبار مسابقات
  • اخبار لیگ
  • انتصابات

جایگاه منافع ملی کجاست؟ ! !

((شکایت علیه وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و فدراسیون تیراندازی با کمان))

در آستانه بزرگترین رویداد قاره کهن؟ ! !

15/06/1393