معاون فنی و مهندسی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور از ساختمان در حال احداث فدراسیون تیراندازی با کمان مجموعه ورزشی آزادی بازدید کرد.


به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی، صبح امروز یکشنبه اول تیرماه، مهندس رحمتی معاون فنی و مهندسی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور با همراهی سیف مدیر مجموعه ورزشی آزادی و شعبانی بهار رییس فدراسیون تیراندازی با کمان از ساختمان جدید در حال احداث این فدراسیون بازدید نمودند.

طی این بازدید معاون فنی و مهندسی شرکت توسعه با توضیحات کارشناسان مربوطه فدراسیون تیراندازی با کمان در جریان روند ساخت و ساز و ایمن سازی این پروژه قرار گرفت.

در حاشیه این بازدید مهندس رحمتی از خوابگاه فدراسیون تیراندازی با کمان که جنب ساختمان در حال احداث می باشد، نیز دیدن کرد. گفتنی است این دو پروژه فوق در ضلع شمالی دریاچه مجموعه ورزشی آزادی واقع شده است.

221

222

 

223