• تبریک رییس فدراسیون جهانی به دکتر شعبانی بهار و میلاد وزیری
  تبریک رییس فدراسیون جهانی به دکتر شعبانی بهار و میلاد وزیری
 • کسب مدال برنز قهرمانی آسیا
  کسب مدال برنز قهرمانی آسیا
 • بازدید وزیر ورزش از اردوی تیم ملی
  بازدید وزیر ورزش از اردوی تیم ملی
 • انتخابی تیم ملی تیراندازی با کمان
  انتخابی تیم ملی تیراندازی با کمان

 .                                                      تبلیغات