برای مشاهده رنکینگهای کشوری در بخشهای مختلف رده سنی بزرگسالان برای روی بخشهای مورد نظر زیر کلیک نمائید.

- ریکرو آقایان

- ریکرو بانوان

- کامپوند آقایان

- کامپوند بانوان

 

Attachments:
Download this file (FainalSCM.pdf)FainalSCM.pdf64 kB 
Download this file (FainalSCW.pdf)FainalSCW.pdf51 kB 
Download this file (FainalSRM.pdf)FainalSRM.pdf74 kB 
Download this file (FainalSRW.pdf)FainalSRW.pdf58 kB