برای مشاهده رنکینگهای کشوری در بخشهای مختلف رده سنی بزرگسالان برای روی بخشهای مورد نظر زیر کلیک نمائید.

- ریکرو آقایان

- ریکرو بانوان

- کامپوند آقایان

- کامپوند بانوان

 

Attachments:
Download this file (1.pdf)1.pdf71 kB 
Download this file (2.pdf)2.pdf56 kB 
Download this file (3.pdf)3.pdf61 kB 
Download this file (4.pdf)4.pdf49 kB