برای ثبت نام در مسابقه بر روی تصویر مربوط به مسابقه کلیک کنید.  بعد از اتمام ثبت نام برای اطمینان از نهایی شدن ثبت نام می توانید نام خود را در بخش افراد ثبت نام کننده مشاهده کنید. 

 

     

           مشاهده افراد ثبت نام کننده