• تیم ملی ریکرو در راه کسب سهمیه
    تیم ملی ریکرو در راه کسب سهمیه
  • انتخابی تیم ملی تیراندازی با کمان
    انتخابی تیم ملی تیراندازی با کمان
  • بازدید وزیر ورزش از اردوی تیم ملی
    بازدید وزیر ورزش از اردوی تیم ملی

مدال آوران المپیک در رشته تیراندازی با کمان چقدر تمرین می کنند؟

فدراسیون تیراندازی با کمان کانادا در پژوهشی اقدام به جمع آوری اطلاعات 45 نفر از مدال آوران رشته تیراندازی با کمان در 5 دوره اخیر المپیک کرده است. نتایج این تحقیق را در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید. به عنوان مثال قهرمانان المپیک در رشته تیراندازی با کمان به طور میانگین بعد از یازده سال تمرین مدال المپیک گرفته اند، در هفته نزدیک ۸۵۰ تیر می انداخته اند و ۱۷ ساعت در هفته تمرین می کرده اند.

 

منبع: کمیته راهبردی فدراسیون تیراندازی با کمان

 .                                                      تبلیغات