لیست باشگاه های تیراندازی با کمان در استان آذربایجان شرقی

تبریز، شهرک امام خمینی (ره)، مجموعه ورزشی کارگران، باشگاه تیراندازی با کمان کارگران تبریز، با مدیریت خانم دکتر بهناز مصلحی فرد و آقای حامد فوری. شماره تماس: 09358901773 - 09905245838

 

تبریز، خیابان نصف راه، خیابان ورزش، مجموعه ورزشی شیخ محمد خیابانی، باشگاه تیراندازی با کمان سهند تبریز، با مربیگری بابک مصباح . شماره تماس: 09143197433