رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان در پیامی از مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان همدان و رئیس هیئت تیراندازی با کمان این استان تقدیر کرد.

همدان - ایرنا - رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان کشور گفت: برگزاری المپیاد استعدادهای برتر ورزشی اقدام شایسته ای از سوی وزارت ورزش و جوانان در جهت آینده سازی برای المپیک است.

المپیاد استعدادهای برتر ورزشی تیراندازی با کمان از تاریخ 1 لغایت 3 آذرماه برگزار می شود.

المپیاد استعدادهای برتر ورزشی تیراندازی با کمان از تاریخ 1 لغایت 3 آذرماه برگزار می شود.