رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان طی حکمی رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان ایلام را منصوب کرد.

رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان در حکمی، جواد کمی پور را به سمت سرپرست هیئت تیراندازی با کمان استان ایلام منصوب کرد.