کمانداران برتر مرحله دوم مسابقات تیراندازی با کمان رنکینگ کشوری در دو بخش آقایان و بانوان در کرمان مشخص شدند.

کمانداران برتر مرحله دوم مسابقات تیراندازی با کمان رنکینگ کشوری در کرمان مشخص شدند.

مسابقات مرحله دوم رنکینگ کشوری داخل سالن مورخه 22 لغایت 23 آذرماه در مرکز تفریحی شهید باهنر برگزار می شود.

با پایان مرحله دوم رنکینگ کشوری تیراندازی با کمان نفرات برتر ریکرو مردان و بانوان مشخص شدند.

مسابقات تیراندازی با کمان مرحله دوم رنکینگ کشوری داخل سالن از مورخه 23 لغایت 24 آذرماه در کرمان برگزار می گردد.