رضا رضایی به عنوان رییس هیات تیراندازی با کمان استان خوزستان انتخاب شد.