مسابقات مرحله دوم رنکینگ کشوری تیراندازی با کمان به میزبانی استان خراسان شمالی در شهر بجنورد برگزار شد.

مسابقات مرحله دوم رنکینگ کشوری تیراندازی با کمان به میزبانی استان خراسان شمالی (بجنورد) 22 لغایت 23 تیرماه برگزار می شود.