رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان در حکمی، محمد حسن زارعی را به سمت سرپرست هیئت تیراندازی با کمان استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب کرد.