کلاس کارگاهی تخصصی مربیگری درجه ۲ هیات تیراندازی با کمان استان لرستان برگزار شد.

کلاس تخصصی کارگاهی مربیگری درجه ۲ در لرستان برگزار می شود و همچنین روسای جدید هیات تیراندازی با کمان شهرستان های خرم آباد و سلسله معرفی شدند.