امروز سه شنبه راس ساعت ۱۹ مراسم افتتاحیه آکادمی تخصصی تیراندازی با کمان استان مرکزی در محل آکادمی این استان برگزار می شود. از تمامی علاقمندان دعوت می شود تا با حضور سبز خود در این افتتاحیه موجب دلگرمی بانیان این مجموعه ارزشمند گردید.

رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان در حکمی، منصور کردی را به سمت سرپرست هیئت تیراندازی با کمان استان مرکزی منصوب کرد.