مسابقات آزاد تیراندازی با کمان جام رمضان به میزبانی استان مازندران با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.