مسابقات مرحله چهارم رنکینگ کشوری با حضور 125 کماندار، 25 لغایت 26 مردادماه در شهر ارومیه با عنوان جام احیائ دریاچه ارومیه برگزار می گردد.