هنگ کنگ و کره شمالی برای شرکت در مسابقات کاپ آسیا و مسابقات قهرمانی معلولین آسیا در اصفهان اعلام آمادگی کردند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، مرحله چهارم کاپ آسیایی و دوم دوره مسابقات قهرمانی معلوین آسیا در رشته تیراندازی با کمان در حالی از 1۸ لغایت 24 آبان ماه به میزبانی اصفهان برگزار می شود که امروز کشورهای هنگ کنگ و کره شمالی برای حضور در این مسابقات ثبت نام کرده اند.
بنا براعلام فدراسیون تیراندازی با کمان با ثبت نام این دو کشور و همچنین ثبت نام دو کشور ایران و هند که قبلا انجام شده بود تعداد کشورهای شرکت کننده در این مسابقات به عدد 4 رسید و تعداد کل ورزشکاران شرکت کننده 68 نفر شد.
شایان ذکر است، کشورها تا تاریخ 27 مهرماه می توانند برای حضور در مسابقات مذکور ثبت نام کنند.