6 کارگاه آموزشی به میزبانی هیئت البرز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هیئت تیراندازی با کمان استان البرز، باتوجه به این که رشته تیراندازی رشته موکد اسلام است و مملو از دقت، تمرکز و سرعت می باشد و روانشناسان نیز معتقدند ورزشکاران این رشته نسبت به سایر ورزشکاران از آرامش بیشتری برخوردار هستند،بنابراین برای این که شاهد درخشش و پیشرفت این رشته ورزشی و ورزشکاران این رشته باشیم باید با اهتمام بیشتر در راستای آموزش، به روز رسانی و ارتقاء سطح مربیان و ورزشکاران بکوشیم و زیرساخت ‌های لازم را توسعه دهیم.از این رو شش کارگاه آموزشی با هدف آشنایی با اطلاعات جدید روز دنیا درخصوص تیراندازی باکمان و ارتقا سطح فنی و دانش کمانداران البرزی با هماهنگی کمیته آموزش فدراسیون، تلاش و پیگیری ‌های کمیته آموزش هیات استان و همکاری رییس هیات غرب کرج ، در هیئت تیراندازی باکمان استان البرز برگزار شد.


کارگاه های آموزشی برگزار شده به شرح ذیل می باشد:

🔶کارگاه ارتقای مربیگری
🔸موضوع: علل برد و باخت استان البرز
🔸مدرس:آقای بهزاد پاکزاد
🔸تاریخ برگزاری: ۵ مهرماه ۹۸

کارگاه تیونینگ کمان ریکرو
🔸مدرس: آقای بهزاد پاکزاد
🔸تاریخ برگزاری: ۱۹ مهرماه ۹۸

🔶برگزاری کارگاه تیونینگ کمان کامپوند
🔸مدرس: آقای بهزاد پاکزاد
🔸تاریخ برگزاری: ۱۲ مهرماه ۹۸

🔶برگزاری کارگاه اصلاح پوزیشن
🔸مدرس: آقای بهزاد پاکزاد
🔸تاریخ برگزاری: ۲۶ مهرماه ۹۸

🔶برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع آناتومی فیزیولوژی
🔸مدرس :خانم سپیده شعبانی
🔸تاریخ برگزاری: ۲ آبان ماه ۹۸
🔶برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان بدنسازی
🔸مدرس: آقای بهزاد پاکزاد
🔸تاریخ برگزاری: ۳ آبان ۹۸

🔶برگزاری کارگاه زه بافی
🔸مدرس: آقای بهزاد پاکزاد

🔸تاریخ برگزاری: ۱۰ آبان ۹۸