حضور مربی تیم های ملی جوانان و نوجوانان کامپوند در دوره مربیگری بین المللی تخصصی کامپوند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی باکمان، بهزاد پاکزاد مربی تیم های ملی جواان و نوجوانان کامپوند جهت حضور در سمینار و دوره مربیگری بین المللی تخصصی کامپوند که از مورخه 24 تا 26 اکتبر به میزبانی شهر بانکوک تایلند که توسط اقای استیو اندرسون از قهرمانان به نام جهان و عضو تیم ملی امریکا در رشته کامپوند برگزار میگردد راهی این کشور شده است.