مجمع انتخابات هیات تیراندازی با کمان استان بوشهر با حضور مدیرکل ورزش و جوانان (رئیس مجمع انتخابات هیات های ورزشی) اعضای مجمع برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان؛ مجمع انتخابات هیات تیراندازی با کمان استان بوشهر با حضور مدیرکل ورزش و جوانان( رئیس مجمع انتخابات هیات های ورزشی) اعضای مجمع برگزارشد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهردر این آیین گفت: با همدلی وتعامل می توان در جهت پیشرفت های های ورزشی گام برداشت.
در این آیین 4 کاندیدا، هیات تیراندازی با کمان استان علی اکبر توسلی، سید محمد سید مردانی ،جواد صالحی و داریوش همتی به بیان برنامه های خود در این مجمع پرداختند که علی اکبر توسلی با کسب 9 رای از 14 رای به مدت 4 سال ریاست این هیات را بر عهده گرفت.
همچنین از سوی مدیر کل ورزش و جوانان استان بوشهر از خدمات 8 ساله مهرداد بهروزی رئیس سابق این هیات با اهداء لوح سپاس قدر دانی شد.