رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان فارس طی احکام جداگانه های دبیر و رئیس کمیته روابط عمومی این هیئت استان را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، تفضل روحانی، رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان فارس طی احکام جداگانه های محمد جواد کشاورز را به عنوان سمت دبیر و احمد رضا بلاغی را به سمت رئیس کمیته روابط عمومی این هیئت منصوب کرد.