دانشجویان تهرانی همراه با خانواده در جشن تولد امام حسن مجتبی (ع) تیراندازی کردند

مسابقات جام رمضان تیراندازی با کمان تهران در رشته کامپوند با درخشش کمانداران باشگاه پاس طلائی پایان یافت

 روز اول مسابقات جام رمضان تیراندازی با کمان تهران با درخشش کمانداران پایتخت پایان یافت.

خانواده کارگران زحمت کش تهرانی با انجام ورزش تیراندازی با کمان هفته کار و کارگر را گرامی داشتند

 مرحله اول مسابقات حرفه‌ای تیراندازی با کمان قهرمانی پایتخت با درخشش کمانداران باشگاه پاس طلایی تهران پایان یافت.