روز جمعه 25 آبان به میزبانی کمانداران پارسی لیگ 30 متر تیراندازی با کمان پیگیری شد

هفته سوم و چهارم دور رفت مسابقات لیگ 30 متر خارج از سالن تیراندازی با کمان در رشته‌های ریکرو و کامپوند در دو بخش آقایان و بانوان، 25 ابان 1397 به میزبانی کمانداران پارسی  برگزار شد .
که در پایان و در جدول رده بندی تیم های برتر در بخشهای مختلف به شرح زیر است:
ریکرو آقایان: 1- بورس سکه هنزایی 16 امتیاز2 - فروشگاه مصطفی ابوطالبی(الف) 13 امتیاز 3- فروشگاه مصطفی ابوطالبی(ب) 13 امتیاز 4- هیات ابرکوه 5 امتیاز 1 امتیاز 5- کمانداران پارسی 3 امتیاز
ریکرو بانوان: 1- کمانداران پارسی 13 امتیاز 2- شهید نصیری 11 امتیاز 3- هیات بافق 4 امتیاز 4- فروشگاه مصطفی ابوطالبی 2 امتیاز
کامپوند: 1- کمانداران پارسی الف 14 امتیاز 2- کالای ورزشی اورست 7 امتیاز 3- هیات مهریز 6 امتیاز 4- امام حسن مجتبی میبد 3 امتیاز
نتایج بازی های این مسابقات به شرح زیر است:
هفته سوم ریکرو مردان؛
هیات ابرکوه 4 امتیاز - کمانداران پارسی 1 امتیاز
فروشگاه مصطفی ابوطالبی ب 2 امتیاز - بورس سکه هنزایی 3 امتیاز
فروشگاه مصطفی ابوطالبی الف استراحت دارد
هفته سوم ریکرو زنان؛
شهید نصیری 2 امتیاز - کمانداران پارسی 3 امتیاز
فروشگاه مصطفی ابوطالبی 1 امتیاز - هیات بافق 4 امتیاز
هفته سوم کامپوند؛
کالای ورزشی اورست 1 امتیاز - کمانداران پارسی الف 4 امتیاز
امام حسن مجتبی میبد صفر امتیاز - هیات مهریز5 امتیاز
هفته چهارم ریکرو مردان؛
فروشگاه مصطفی ابوطالبی الف 2 امتیاز - بورس سکه هنزایی 3 امتیاز
هیات ابرکوه صفر امتیاز - فروشگاه مصطفی ابوطالبی ب 5 امتیاز
کمانداران پارسی  استراحت دارد
هفته پنجم ریکرو مردان؛
کمانداران پارسی 1 امتیاز - فروشگاه مصطفی ابوطالبی ب 4 امتیاز
فروشگاه مصطفی ابوطالبی الف 4 امتیاز - هیات ابرکوه 1 امتیاز
بورس سکه هنزایی استراحت دارد
یاور پور نایب رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان یزد شد
مسعود شریعتی مدیرکل اداره کل ورزش و جوانان استان یزد در حکمی مریم یاور پور را بعنوان نایب رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان یزد منصوب کرد.