کارگاهای آموزشی مبانی تئوری و عملی تیراندازی باکمان برای معلمان آموزش و پرورش را در تاریخ اول و دوم آذر ماه برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی پیش از 80 نفر معلمین علاقه مند به ورزش تیر و کمان شرکت نمودند این کارگاه در سالن اندیشه آموزش و پرورش ناحیه یک استان یزد با همت مدیریت محترم ، خانم امیرچخماقی و آقایان میرشمسی و فخرابادی کارشناس مسئول تربیت بدنی برگزار شد. از دستاوردهای جنبی این کارگاه برنامه ریزی با مدیران آموزش وپرورش برای تشکیل آکادمی تیر اندازی با کمان آموزش و پرورش را می توان نام برد.