شما می توانید با ما از طریق بخش ارتباط با ما و یا با مراجعه به آدرس زیر در ارتباط باشید. همچنین شماره تلفن های ما پاسخگوی سوالات شما خواهند بود.
آدرس فدراسیون: تهران، خیابان شهید دکتر مفتح، خیابان ورزنده، دفتر امور مشترک فدراسیون ها، فدراسیون تیراندازی با کمان جمهوری اسلامی ایران.
تلفن های مستقیم بخشهای مختلف فدراسیون:
دفتر ریاست (آقای کربلایی): 88824016
دبیر فدراسیون (آقای پاکزاد): 88829673

مشاور رییس (آقای دکتر فریدفتحی): 88824016
کمیته روابط عمومی و فرهنگی (آقای کربلایی): 88825808
کمیته مالی و خزانه داری (خانم عسگری): 88301910
کمیته همگانی (خانم صادقی): 88303133
کمیته مسابقات (خانم شهریاری): 88340458
کمیته های استانها و آموزش (خانم شهرابی): 88827365
کمیته داوران (خانم رسولی): 88827365
کمیته امور بین الملل (آقای حاجی انزهایی): 88302897
کمیته حقوقی (خانم حبیبی):88302897
کمیته اداری و پشتیبانی (خانم آریافر): 88303133
دبیرخانه (خانم صادقی): 88303133
فاکس: 88825568