گزارش تصویری دوره فیلد و تری دی در اردبیل

گزارش تصویری / رونمایی از لباس جدید تیم داوری فدراسیون تیراندازی با کمان 

گزارش تصویری مسابقات مرحله سوم رنکینگ کشوری تیراندازی با کمان -استان زنجان