جلسه هیئت رئیسه فدراسیون تیراندازی با کمان برگزار شد. 

حضور مریم دباغ، سرپرست امور نایب رئیسی بانوان فدراسیون تیراندازی با کمان و کمانداران در نمایشگاه و جشنواره ایران زمین.