ایران در تیراندازی با کمان رشته کامپوند میکس تیم مدال برنز گرفت.