صبح امروز (چهارشنبه) نشست خبری رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان در محل این فدراسیون برگزار شد.