محمدرضا داورزنی، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان به همراه دکتر غلامرضا شعبانی بهار از اردوی تیم ملی و سایت تیراندازی با کمان ورزشگاه آزادی تهران بازدید کردند.