صبح امروز مراسم تودیع و معارفه دبیر فدراسیون تیراندازی با کمان در محل این فدراسیون برگزار شد.