امیر دکتر سیاری معاون هماهنگ ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران از دکتر غلامرضا شعبانی بهار رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان تجلیل و قدردانی کرد.