مسابقات تیراندازی با کمان مرحله ششم رنکینگ کشوری و دومین دوره مسابقات ساحلی در بوشهر برگزار شد.