صبح امروز جلسه کمیته فنی فدراسیون تیراندازی با کمان با حضور دکتر غلامرضا شعبانی بهار برگزار شد.