مسابقات انتخابی تیم ملی تیراندازی با کمان نوجوانان و جوانان در رشته کامپوند در ورزشگاه آزادی برگزار شد.