مسابقات انتخابی تیم ملی دانشجویان اعزامی به سی امین یونیورسیاد دانشجویان جهان در سایت تیراندازی با کمان ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد.