مسابقات مرحله هفتم رنکینگ کشوری رشته ریکرو در سایت تیراندازی با کمان ورزشگاه آزادی تهران درحال برگزاری است.