مسابقات فینال فینالیستها در سایت تیراندازی با کمان ورزشگاه آزادی تهران برگزار و کمانداران برتر در سال ۹۷ مشخص شدند.