برای اولین بار تیم ریکرو بانوان ایران در مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی به مدال طلا رسید.