تیم پاراتیروکمان کشورمان ظهر امروز به میهن بازگشت.

تیم ریکرو بانوان کشورمان پس از کسب عنوان چهارمی مسابقات کاپ جهانی شانگهای به ایران بازگشتند.

تیم کامپوند و ریکرو مردان از مسابقات کاپ جهانی شانگهای به کشورمان بازگشتند.