مراسم اختتامیه مسابقات کمان سنتی کشوری در مراغه برگزار شد.

جلسه هیئت رئیسه فدراسیون تیراندازی با کمان برگزار شد. 

حضور مریم دباغ، سرپرست امور نایب رئیسی بانوان فدراسیون تیراندازی با کمان و کمانداران در نمایشگاه و جشنواره ایران زمین.