گزارش تصویری از بازدید دکتر شعبانی بهار، رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان از امکانات تیراندازی با کمان جزیره کیش و گفتگو با مسوولین مربوطه.

حضور دکتر غلامرضا شعبانی بهار، رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان در راهپیمایی روز جهانی قدس