مسابقات مرحله هفتم رنکینگ کشوری رشته ریکرو در سایت تیراندازی با کمان ورزشگاه آزادی تهران درحال برگزاری است.

مسابقات مرحله هفتم رنکینگ کشوری رشته کامپوند در سایت تیراندازی با کمان ورزشگاه آزادی تهران درحال برگزاری است.

مسابقات تیراندازی با کمان جام شکوفه های انقلاب در رده سنی نونهالان داخل سالن در رشته کامپوند برگزار شد.