مسابقات فینال فینالیستها در سایت تیراندازی با کمان ورزشگاه آزادی تهران برگزار و کمانداران برتر در سال ۹۷ مشخص شدند.

مسابقات مرحله هفتم رنکینگ کشوری رشته ریکرو در سایت تیراندازی با کمان ورزشگاه آزادی تهران درحال برگزاری است.

مسابقات مرحله هفتم رنکینگ کشوری رشته کامپوند در سایت تیراندازی با کمان ورزشگاه آزادی تهران درحال برگزاری است.