برگزاری دوره داوری ومربیگری درجه 2 به میزبانی هیئت تیراندازی با کمان خراسان جنوبی