با سلام و احترام،
به اطلاع می رساند بازیهای المپیاد استعدادهای برتر ورزشی از تاریخ 97/09/01 لغایت 97/09/03 در استان همدان شهر همدان برگزار می گردد.
خواهشمند است روسای محترم اسامی ورزشکاران خود را بعد از برگزاری انتخابی و تکمیل دو فرم پیوستی همراه با اسامی تا ساعت پایان اداری تاریخ 97/08/15 به فدراسیون ارسال نمایند. در غیر اینصورت هیچگونه اسامی پذیرفته نخواهد شد.
مسابقات در مسافت 18 متر با فیس استاندارد برگزار می گردد.
سال تولد 83/12/19 لغایت 87/01/01