با سلام و احترام
پیرو نامه شماره 176/ص/97/282 مورخه 97/07/08 در خصوص برگزاری دومین مرحله سمینار داوری سال 97 در سایت تیراندازی با کمان آزادی، به اطلاع می رساند میزبانی برگزاری دوره فوق به عهده استان همدان می باشد.
ضمنا شماره کارت فدراسیون به شرح ذیل اصلاح می گردد.
- شماره کارت فدراسیون 6273811077814538 به نام فدراسیون تیراندازی با کمان