با سلام و احترام
     پیرو درخواست هیئت های ورزشی استانی سراسر کشور مبنی بر برگزاری دوره های آموزشی داوری و مربیگری و همچنین کارگاه های دانش افزایی به اطلاع  می‌رساند:
با توجه به اینکه بعضا مشاهده شده برخی از هیئت های استانی پیش از هماهنگی با کمیته آموزش و دریافت مجوز کتبی از فدراسیون اقدام به برگزاری دوره های فوق نموده اند، شایسته است ضمن رعایت مراتب فوق ، نسبت به اجرای دقیق و به موقع موارد زیر اقدام فرمائید. ضمنا رعایت حسن انجام کار این دستورالعمل به عهده روسا و سرپرستان محترم هیئت های استانی می باشد.
1- ارسال درخواست کتبی هیئت استان در خصوص میزبانی دوره های آموزشی مطابق با تقویم ورزشی فدراسیون یک ماه قبل از برگزاری دوره و دریافت اعلام وصول آن از فدراسیون.
2- ایجاد هماهنگی های لازم در خصوص موارد آیین نامه ای و شرایط برگزاری دوره های آموزشی با کمیته آموزش فدرسیون.
3- ارسال مدارک داوطلبین شرکت در دوره های آموزشی به صورت کامل و در قالب لوح فشرده، با هماهنگی کمیته آموزش فدراسیون.
4- هماهنگی با کمیته آموزش جهت دریافت مجوز کتبی میزبانی و همچنین معرفی نامه مدرس پیش از برگزاری دوره های آموزشی.
5- ارسال به موقع و کامل گزارش برگزاری دوره های آموزشی توسط میزبان در قالب لوح فشرده و اعلام وصول آن از سوی کمیته آموزش فدراسیون.
6- واریز مبالغ ثبت نام داوطلبین جهت شرکت در دوره های آموزشی به حساب درآمدی فدراسیون به شماره کارت ((6273811077814538)) نزد بانک انصار و ارسال فیش های واریزی به شماره تلفن کمیته آموزش و همچنین اعلام وصول دریافت فیش های ارسالی از کمیته آموزش، یک هفته قبل از برگزاری توسط میزبان دوره های آموزشی.
7- لازم به ذکر است هزینه های برگزاری کلاس ها و دوره های آموزشی در اسرع وقت از طرف فدراسیون به حساب هیئت های مجری واریز خواهد شد.