به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان ، به منظور بررسی  نحوه عملکرد داوران فعال فدراسیون در استانها، از این پس داوران می بایست فرم پیوست را پس از تکمیل به رئیس هیئت استان محل فعالیت خود ارائه و تائیدیه آن را از ایشان کسب و به فدراسیون ارسال نمایند.

ضمنا فعالیت داوران در مسابقات رسمی فدراسیون، منوط به کسب امتیازات آموزشی (حضور در سمینارهای سالانه کمیته داوران و سایر موارد آموزشی که متعاقبا اعلام می گردد) و تکمیل وارسال فرم مذکورمی باشد.

شایان ذکر است فرم فوق به شماره 09193945167 در فضای مجازی ارسال و تاییئیه آن از کمیته داوران فدراسیون اخذ گردد.

98مهلت ارسال : 15 مرداد ماه