به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان ، به اطلاع می رساند پیرو نامه 458/ص/282 مورخه 98/05/01  سه برگ فرم المپیاد جهت ثبت در سامانه مبین به حضورتان ارسال می گردد

.رؤسای محترم با توجه به اینکه تا تاریخ 98/05/20 مهلت ثبت نام در سامانه مبین است ، آئین نامه فنی را می توانید از اداره کل ورزش استان دریافت نمائید 

* شرایط ورزشکاران شرکت کننده در المپیاد آئین نامه اجرایی دومین المپیاد استعدادهای برتر ورزشی1398

 متولدین رده سنی تعیین شده با استناد به اصل شناسنامه وکارت ملی

 ارائه گواهی تحصیلی عکس دار فرم شماره 1 ممهور به تاییدیه از مدرسه و اداره کل آموزش و پرورش استان و تایید نهایی به مهر و امضاء مدیر کل ورزش و جوانان استان مربوطه

 ارائه فرم سلامت جسمانی از هیئت پزشکی استان اعزام کننده

 دارا بودن کارت بیمه ورزشی معتبر سال 1398 ( کارت بیمه بدون عکس به هیچ عنوان مورد قبول نمی باشد)

 ارائه رضایت نامه کتبی از والدین فرم شماره 2 الزامی بوده که می بایستی به تایید هیئت ورزشی و اداره کل ورزش و جوانان استان اعزام کننده رسیده باشد

 دارا بودن تابعیت جمهوری اسلامی ایران 

.لذا خواهشمند در این خصوص همکاری لازم صورت پذیرد